Asociacija

Muitinės praktikų asociacija pradėjo veiklą 2019 m. rugsėjo 16 d. Dėl asociacijos įkūrimo susitarė septynios įvairias verslo šakas atstovaujančios įmonės: muitinės ir akciziniai sandėliai, geležinkelių ir kelių transportas, technikos remonto paslaugos, teisininkai, muitinės tarpininkai. Tuo metu buvo sutarta ir dėl pagrindinių, toliau nurodytų, asociacijos veiklos sričių.

Teisės aktai

Susiduriame su situacijomis, kai muitų teisės aktai verslą "užklumpa" netikėtai, tiek jų turinio, tiek atsiradimo ar panaikinimo prasme. Muitinės praktikų asociacija siekia, kad tokių situacijų pasitaikytų kuo mažiau, verslo informuotumas būtų kuo didesnis, o teisės aktų taikymas praktikoje - kuo aiškesnis.

Asociacija dalyvauja Muitinės konsultacinio komiteto darbe. Šis komitetas nagrinėja muitinės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų praktinį taikymą, teisės aktų projektus, aktualius verslui muitinės veiklos klausimus. Daugiau informacijos 

Konferencijos

Muitų teisės aktai nuolat keičiami tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu, o ir teismai nuolat teikia išaiškinimus dėl jų taikymo praktikoje. Muitinės praktikų asociacija du kartus per metus rengia konferencijas. Konferencijos - tai galimybė atnaujinti, pagilinti žinias, diskutuoti aktualiais klausimais, keistis praktine patirtimi ir užmegzti naujas bei puoselėti esamas profesines pažintis.

Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, mokymo kursai

Atstovo muitinėje profesija puikiai tinka tiems, kas mėgsta nemonotonišką darbą ir iššūkius. Muitinės praktikų asociacija, bendradarbiaudama su Vytauto Didžiojo universitetu ir Socialinių mokslų kolegija, kviečia įgyti atstovo muitinėje kvalifikaciją mokinantis nuotoliniuose kursuose. Daugiau informacijos

Tarpusavio bendravimas 

Vertingiausios žinios įgyjamos sprendžiant praktines situacijas ir dalinantis įgyta patirtimi vieniems su kitais. Asociacijos nariai keičiasi informacija apie kasdieniame darbe kylančius klausimus, susidarančias situacijas ir jų sprendimo būdus. 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautiniam verslui muitinės klausimus tenka spręsti įvairiose šalyse. Turint partnerių tinklą greičiau randami reikiami sprendimai. Muitinės praktikų asociacija bendradarbiauja su panašiomis asociacijomis, veikiančiomis įvairiose šalyse ir pati yra tarptautinių asociacijų narė. 

Akimirkos iš asociacijos veiklų