Apie asociaciją

2019 m. rugsėjo 16 d. veiklą pradėjo Muitinės praktikų asociacija, dėl kurios įkūrimo susitarė septynios įvairias verslo šakas atstovaujančios įmonės: muitinės ir akciziniai sandėliai, geležinkelių ir kelių transportas, technikos remonto paslaugos, teisininkai, muitinės tarpininkai. Asociacijos veiklos sritys:

Teisės aktai

Susiduriame su situacijomis, kai muitų teisės aktai verslą "užklumpa" netikėtai, tiek jų turinio, tiek atsiradimo ar panaikinimo prasme. Muitinės praktikų asociacija siekia, kad tokių situacijų pasitaikytų kuo mažiau, verslo informuotumas būtų kuo didesnis, o teisės aktų taikymas praktikoje - kuo aiškesnis.

Asociacija dalyvauja Muitinės konsultacinio komiteto darbe. Šis komitetas nagrinėja muitinės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų praktinį taikymą, teisės aktų projektus, aktualius verslui muitinės veiklos klausimus. Daugiau informacijos 

Konferencijos

Muitų teisės aktai nuolat keičiami, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu, o teismai pateikia vis naujus išaiškinimus dėl jų taikymo praktikoje. Muitinės praktikų asociacija du kartus per metus (gruodžio ir birželio pradžioje) rengia konferencijas, kad dalyviai žinotų apie vykstančius pokyčius, aptartų verslui aktualius klausimus, bei turėtų progą susipažinti ir pabendrauti su kolegomis.

Tarpusavio bendravimas 

Vertingiausios žinios įgyjamos sprendžiant praktines situacijas. Bendraudami tarpusavyje asociacijos nariai keičiasi informacija apie kasdieniame darbe kylančius klausimus, susidarančias situacijas ir jų sprendimo būdus. 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautiniam verslui muitinės klausimus tenka spręsti įvairiose šalyse. Turint partnerių tinklą greičiau randami reikiami sprendimai. Muitinės praktikų asociacija bendradarbiauja su panašiomis asociacijomis, veikiančiomis tiek Vakarų, tiek Rytų šalių rinkose.