Bendrakūrybos sesija: kvietimas muitinės atitikties sistemai pažiūrėti į veidrodį

Bendrakūrybos sesija: kvietimas muitinės atitikties sistemai pažiūrėti į veidrodį
lap
21
2022

Gyvename neapibrėžtumo, nepastovumo, poliariškumo, makro pokyčių, lūžių ir transformacijos laikais. Mes ieškome vis aštresnių žodžių nusakyti pokyčiui ir vis radikaliau turime pripažinti, kad esamos sistemos griūva, kiek besistengtumėm jas išlaikyti ar paviršutiniškai efektyvinti ar inovuoti. 

Aplinkui griūva pasaulio geopolitinė, taikos, energetikos, maisto, ekologinės sistemos. Šiame fone dauguma sistemų peržiūri savo kontekstus, misiją ir veikimą, ryšius sistemos viduje ir santykius besikeičiančioje aplinkoje. 

Kviečiame muitinės atitikties ekosistemą pažiūrėti į veidrodį ir pripažinti stiprybes ir iššūkius 

Ar šiais laikais tik politikų, ekspertų ir valdžios suformuluoti bei nuleisti sprendiniai ir pasiūlymai gali būti pilnai priimtini muitinės atitikties sistemos dalyvių tarpe? Ar visa sistema veikia tik įtampoje tarp muitinės kontrolės funkcijos bei verslo atitikimo? Ar muitinės atitikties sistema gali palengvinti verslo gyvenimą ir prisidėti prie didesnių tarptautinės prekybos apimčių? Ar pribrendome ir išdrįsime sektoriuje bendradarbiauti bei kalbėti kitaip, kad gimtų bendri sąlyčio taškai bei sistemą „sava“ laikytų daugelis suinteresuotų šalių, nes prisidėtų prie jos pažangos, pokyčių, plėstų ribas ir svariai prisidėtų prie pasaulinės muitinės sistemų inovacijų? 

Ką darysime?

 • Kalbėsime apie socialinių struktūrų, institucijų, verslo, visuomenės vertybių evoliuciją, sistemos pokyčius ir esminius etapus.
 • Susipažinsime kaip “miršta” senos nuostatos ir sistemos? 
 • Susipažinsime, kaip evoliucija veikia įvairias Lietuvos sistemas? Kokie kitų sistemų transformacijos pasiekimai ir nuopuoliai, gerieji pavyzdžiai?
 • Žiūrėsime, kiek muitinės atitikties sistemos dalyviai radikaliai atvirinir pripažįsta, kokiame brandos lygyje yra sistema, dalyviai, ryšiai, bendradarbiavimas.
 • Sužinosime, kodėl sistemos pokytyje vertingi tiek inovatoriai tiek skeptikai ir stabdantys pažangą. 
 • Reflektuosime ir ieškosime vieni kituose gyvybės. 

Ko nedarysime?

 • Nekritikuosime, nesiskųsime ir nepolitikuosime
 • Neslėpsime savo idėjų ir žinių
 • Neturėsime hierarchijos

Neišeisime kol?

 • Kiekvienas sesijos dalyvis nebus paliestas pokyčio galimybių

Įtraukiantys sisteminio dialogo metodai

Sesijos metu taikysime įtraukiančius sisteminio dialogo metodus - Whole Scale Change (Dannemiller, Jacobs) ir Rotator (E. Sarv).

Pirmasis metodas leidžia darbą vykstantį nedidelėse teminėse ar ekspertinėse grupėse apjungti į vieningą sisteminį paveikslą, o antrasis - užtikrina visų su visais partnerystę, kai dalyviai užuot kritikavę, perima ir plėtoja vieni kitų darbus. Tokio proceso rezultatas - kolektyvinis jausmas, kad sukurta informacija yra visų dalyvių bendro darbo rezultatas.

Sisteminio dialogo strateginių sesijų metodai yra taikomi įvairiose šalyse ir sektoriuose jau daugiau nei penkiasdešimt metų. Jų pagrindu formuojamos regioninės, nacionalinės, tarptautinės, sektoriaus ar organizacijos strategijos, kai susiduriama su itin sudėtingomis sąlygomis ar užduotimis: karai, sistemos griūtis, susijungimai, ekonominės krizės. Sisteminio dialogo metodai remiasi sociologų, antropologų moksliniais atradimais (Lippit, 2006; Von Bertalannfly, 1968, Agryris, 2004; Weisbord, 2012).

Proceso vertės

Šio proceso vertės:

 • išaugusi visų sistemos dalyvių kompetencija, motyvacija keistis ir keisti siekiant vieningo tikslo;
 • galimybė vienu metu suprasti visas interesų grupes jų poreikius ir ryšius;
 • atrandamos ir iškeliamos drąsios ir unikalios idėjos;
 • išaugusi dalyvių atsakomybė už tolesnius veiksmus.

Kada ir kur?

Jau š. m. gruodžio 8 d.! Muitinės praktikų konferencijoje, Vilniuje (taip pat yra galimybė jungtis internetu). Daugiau informacijos ir registracija www.lcpa.lt