Narystės sąlygos

Prašymo pateikimas

Prašymas tapti asociacijos nariu pateikiamas užpildant Tapk nariu formą. Prašymą teikiantis asmuo patvirtina, kad:

  • siekia sudaryti palankią aplinką muitinės praktikų veiklai, skatinant rinkos ekonomikos sistemos plėtrą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu ir bendradarbiavimu tarp verslo partnerių;
  • užsiima veikla, susijusia su Asociacijos veikla ir jį Asociacijoje atstovausiantis asmuo turi muitinės praktiko kvalifikaciją ir/ ar profesinę patirtį. 
  •  turi teisę tapti Asociacijos nariu ir/ ar yra atstovaujamas tinkamai įgalioto asmens.

Narystė

Asmuo tampa Asociacijos nariu ir įgyja nario teises bei pareigas kitą dieną po to, kai Asociacijos valdyba priima sprendimą priimti asmenį į narius ir kai asmuo į Asociacijos sąskaitą sumoka Asociacijos nustatyto dydžio stojamąjį įnašą ir nario mokestį:

  • 100 Eur stojamasis įnašas;
  • 350 Eur nario mokestis, mokamas kartą per metus už laikotarpį nuo rugsėjo 17 d. iki kitų metų rugsėjo 16 d.

Kitos sąlygos

Asociacijos nariu pripažintas asmuo įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Asociacijos įstatų, valdybos sprendimų, kitų vidaus dokumentų.