Dvejopo naudojimo prekių kontrolė tranzito šalyje: Lietuvos patirtis

Dvejopo naudojimo prekių kontrolė tranzito šalyje: Lietuvos patirtis
spa
30
2019

Pasaulio muitinių organizacijos leidinyje WCO News publikuotas Rolando Jurgaičio, Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus viršininko pavaduotojo ir Enrikos Naujokės, Muitinės praktikų asociacijos direktorės straipsnis. 

Straipsnyje rašoma apie iššūkius, su kuriais susiduria Lietuvos muitinę kontroliuodama dvejopo naudojimo prekes, ir apie naujausius veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti riziką ir didinti prekybininkų atitiktį.

Straipsnis anglų kalba https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-90/controlling-dual-use-goods-lithuania/

Lietuvių kalba straipsnis bus publikuotas spalio mėnesio "Muitų teisė praktikams" numeryje.