Narystė Muitinės konsultaciniame komitete

Narystė Muitinės konsultaciniame komitete
lap
22
2019

Muitinės praktikų asociacija tapo Muitinės konsultacinio komiteto nariu. Muitinės konsultacinis komitetas įsteigtas 2000-aisiais metais, siekiant gerinti verslo aplinkos sąlygas, stiprinti muitinės ir verslo visuomenės bendradarbiavimą. Šis komitetas nagrinėja muitinės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų praktinį taikymą, teisės aktų projektus, aktualius verslui muitinės veiklos klausimus.